Moduł 9 Lekcja 10 – Rysowanie elementów portretu, anatomia: Jak narysować realistyczne i poprawne anatomicznie ucho

Jeśli obraz jest nieostry – za pomocą koła zębatego ustawisz preferowaną jakość odtwarzania