[BRAK MIEJSC – lista rezerwowa] Miesięczny mentoring 1:1 i osobisty kontakt z Mileną (korekty video i spotkania online)

Copyright © 2023 Pracownia Dobry Art